Paropropusna folija i štafle za međuzračni prostor